Thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt ánh sáng có thể nhìn thấy được dòng ZKTeco SpeedFace-V5L [QR]

Giải pháp kiểm soát cửa ra vào là gì? Giải pháp kiểm soát cửa chính là xây dựng một hệ thống kiểm soát ra vào. Đây là một hệ thống an ninh kiểm soát bằng điện tử hiện đại nhất hiện nay. Hệ thống được xây dựng với mục đích kiểm soát các lượt ra

Xem chi tiết