• Nhằm giúp khách hàng dễ quản lý các thiết bị của grandstream trên cloud. Chúng tôi đã đưa 2 tài khoản GWN.cloud / GDMS.cloud  để quý khách hàng sử dụng dễ dàng quản lý.
  • Grandstream vừa mới cập nhật nền tảng quản lý các thiết bị Grandstream. Quý khách hàng nếu có 2 tài khoản GWN.Cloud và GDMS.Cloud thì bấy giờ có thể hợp nhất 2 tài khoản thành 1 thuận tiện cho việc quản lý các thiết bị Grandstream.
  • Chỉ cần quý khách làm theo các bước như sau:

                    # Bước 1: Đăng nhập tài khoản 1 trong 2 nền tảng GWN hoặc GDMS

                    # Bước 2: Di chuột đến góc trái màn hình thông tin tài khoản chọn Merge Accouts

                    # Bước 3: Sau đó tài khoản chuyển hướng đến màn hình hợp nhất tài khoản bạn chọn

                        Accounts to Be Merged

                    # Bước 4: Điền thông tin tài khoản cần hợp nhất

                    # Bước 5: Chọn tài khoản sử dụng chính rồi bấm Merge

  • Nếu thông báo Merge Accouts successfully là tài khoản quản lý của bạn đã có thể quản lý trên 2 nền tảng GWN.cloud / GDMS.cloud.

Chúc các bạn thành công