HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GWN CLOUD Ở (Phần 1)(Phần 2)

1: Đăng ký thài khoản Cloud

2: Thêm thiết bị GWN76XX lên GWN.Cloud

3: Tạo và quản lý SSID

4: Quản lý AP

5: Quản lý người truy cập

Giờ chúng ta tiếp tục đến với phần 3

6. Các cài đặt khác

a. Mesh

Để kích hoạt Mesh ta vào phần “Settings → Wi-Fi → Mesh” kích hoạt chế độ Mesh.

Sau khi kích hoạt Mesh bất cứ các AP sẽ tự động kết nối không dây với thiết bị đang có LAN nếu bị mất tín hiệu LAN.

Còn không các bạn cần cài đặt Mesh theo thứ tự các cước sau

Bước 1: Vào thiết bị hoặc tài khoản cloud GWN để kích hoạt Mesh

Bước 2: Add tất cả các thiết bị vào cùng 1 nhóm SSID và cho các thiết bị online hết

Bước 3: Rút AP đến vị trí lắp đặt mà không có mạng cắm nguồn vào chờ 3-5 phút thiết bị sẽ tự động Mesh với nhau

b. Tối ưu hóa mạng Wifi

Đối với những địa điểm có nhiều sóng Wifi gây nhiễu ta cần thêm các cài đặt thủ công để đảm bảo sóng ổn định

Bước 1 : Xác định kênh được các Wifi lân cận sử dụng bằng các phần mềm như Acrylic cho pc.

Hoặc Wifi Analyzer cho Smartphone.

Bước 2 : Thay đổi kênh phát trên AP

Vào Device ->  chọn AP rồi chọn Configure  ta có thể chỉnh 2 bằng tần 2.4 GHz và 5GHz sao cho phù hợp.

c. Cảnh báo tự động

Vào phần Alert à Alert Notification kích hoạt chế độ thông báo bằng email rồi chọn các hạng mục cần thông báo sau đó Save để lưu cài đặt.

d. Upgrade Firmware

Vào Organization -> Upgrade chọn AP cần nâng cấp rồi ấn Upgrade.

Chọn Firmware cần nâng cấp và chọn thời gian nâng cấp Upgrade Now để thực hiên ngay hoặc Upgrade Later để đặt thời gian nâng cấp sau. Rồi ấn Ok để Cloud nâng cấp AP.

7. Tạo các nhóm Wifi và phân quyền quản lý

a. Tạo nhóm wifi

Vào phần Organization -> Overview > Create Network để tạo nhóm wifi.

 

Chọn Create Network để tạo nhóm mới hoặc ấn biểu tượng của nhóm để xóa

b. Chia sẻ Network sang tài khoản khác

Chọn Share Network 

Tại Mục account name, nhập tên của tài khoản cần chia sẻ vào:

 

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan sau :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GWN CLOUD (Phần 1)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GWN CLOUD (Phần 2)

Thông tin mới nhất từ GRANDSTREAM