CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI CTS HÀ NỘI

Số 251 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Trưởng đại diện: Mr. Đinh Thanh Ngọc

Điện thoại: 0243 7184134

Hotline: 0904 486 686
Email: ngoc.dt@ctsgroup.com.vn