Hướng dẫn theo dõi chế độ đèn LED dòng Switch 2960 Cisco Catalyst

Hầu hết các mạng doanh nghiệp ngày nay đều sử dụng Switch để kết nối máy tính, máy in và máy chủ trong một tòa nhà hoặc khuôn viên. Switch hoạt động cho phép các thiết bị nối mạng giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Thông qua chia sẻ thông tin và phân bổ tài nguyên. Bạn có thể sử dụng đèn LED của Switch để theo dõi hoạt động và hiệu suất của Switch. Bài viết sau giúp bạn hiểu rõ hơn về các hiển thị các đèn LED của Switch và nút Mode mà bạn sử dụng để chọn một trong các chế độ.

Xem chi tiết