Làm thế nào để truy cập NAS Synology từ xa qua Internet

DSM cho phép bạn dễ dàng thiết lập quyền truy cập từ xa vào NAS Synology của mình, vì vậy bạn có thể đăng nhập vào DSM và các dịch vụ khác bằng cách chỉ cần nhập tên miền tùy chỉnh vào trình duyệt web. Bài viết này hướng dẫn bạn quy trình định cấu hình truy cập từ xa bằng QuickConnect hoặc EZ-Internet.

Xem chi tiết