CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI CTS HÀ NỘI

Tòa nhà CTSGroup, số 251 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Mr. Đinh Thanh Ngọc

Điện thoại: 0243 7184134

Hotline: 0904 486 686
Email: ngoc.dt@ctsgroup.com.vn