Thông tin mới nhất từ GRANDSTREAM

Nhằm giúp khách hàng dễ quản lý các thiết bị của grandstream trên cloud. Chúng tôi đã đưa 2 tài khoản GWN.cloud / GDMS.cloud để quý khách hàng sử dụng dễ dàng quản lý.

Xem chi tiết

Các trạng thái đèn LED trên thiết bị Access Point Grandstream

Thiết bị Access Point có LED hiển thị khác nhau đối với các hoạt động khác nhau, để giúp người dùng hiểu rõ hơn về thiết bị xem nó có được cấp nguồn đúng cách hay chưa, đang trong quá trình nâng cấp hay không, v.v. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bảng biểu thị sau:

Xem chi tiết