Tại sao phải sử dụng bộ lưu điện cho phòng SERVER

Phòng server là trung tâm đầu não lưu trữ dữ liệu của toàn hệ thống, do vậy các thiết bị trong phòng cần được duy trì điện 24/24 mà không có sai sót nào xảy ra. Giải pháp hợp lý hiện nay là sử dụng bộ lưu điện UPS, bài viết dưới đây sẽ giải thích lý do tại sao phải sử dụng bộ lưu điện cho phòng server.

Xem chi tiết

Dịch vụ sửa chữa phần cứng bộ lưu điện UPS

Bộ lưu điện là một thiết bị quan trọng giúp đảm bảo nguồn điện ổn định và tránh mất mát dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố về điện. Tuy nhiên, như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, bộ lưu điện cũng có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến phần cứng, và trong những trường hợp đó, việc sửa chữa phần cứng bộ lưu điện là rất quan trọng.

Xem chi tiết