Khuyến mãi - Tin tức

X6r75_tes3-16-824-2.jpg

Hướng dẫn reset các dòng tổng đài Panasonic

Đăng vào ngày: 19/02/2020

Hướng dẫn reset các dòng tổng đài Panasonic, Reset tổng đài KX-TA, KX-TEB, KX-TES824, Reset tổng đài KX-TDA100...KX-TDA600, KX-NS300 Khi ta bị mất Password, không đăng nhập lại được, hoặc muốn clear mọi thứ về mặc định thì ta mới Reset, Note: Khi reset này sẽ clear toàn bộ và đưa tổng đài về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

Hướng dẫn sử dụng tổng đài TES 824

Ngày đăng: 19/02/2020

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic TES824

Ngày đăng: 19/02/2020

Khi bạn mua mới 1 tổng đài điện thoại KX-TES824 về, không thể dùng được ngay, bạn phải setup cho nó để hoạt động. Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách cài đặt setup hoàn chỉnh 1 tổng đài mới như sau:

Hướng dẫn cài đặt tổng đài IP Grandstream UCM6102/6202, UCM6104/6204, UCM6108/6208, UCM6116, UCM6510

Ngày đăng: 19/02/2020

Hướng dẫn chi tiết cài đặt tổng đài IP Grandstream UCM6102/6202, UCM6104/6204, UCM6108/6208, UCM6116, UCM6510

CHIA SẺ KHÁCH HÀNG