Khuyến mãi - Tin tức

fc-10-f101f-108-02-12-800x800.jpg

Hướng dẫn cấu hình các dịch vụ Service trên Firewall Fortigate

Đăng vào ngày: 24/11/2023

Synology ra mắt website đánh giá hiệu suất hệ thống mới

Ngày đăng: 24/11/2023

Synology đã ra mắt trang web thống kê hiệu suất được cải tiến toàn diện, với những cải tiến đáng chú ý như điểm chuẩn thực tế hơn và giao diện mới. Trang web mới này sẽ giúp mọi người nhanh chóng xác định, so sánh và tìm ra giải pháp Synology phù hợp với nhu cầu cụ thể của bản thân.

Synology công bố các tính năng nâng cao dành cho doanh nghiệp trên Active Insight

Ngày đăng: 24/11/2023

Synology đã ra mắt bản cập nhật quan trọng cho Active Insight - nền tảng hỗ trợ giám sát hệ thống trên đám mây. Nhắm đến các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) và khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn, bản cập nhật này mang đến giao diện cải tiến, khả năng phát hiện ransomware và cấu trúc giá đơn giản, tất cả đều nhằm tăng cường khả năng giám sát và quản lý mô hình triển khai ở quy mô lớn.

CHIA SẺ KHÁCH HÀNG